Ha treballat en la Fundació ”La Caixa” 22 anys. Des de 2009 és Delegat Territorial i Coordinador de l’acció social a la Comunitat Valenciana, Aragó, La Rioja i Balears. Desde 2009 és Delegat territorial y Coordinador de la acció social en la Comuniitat Valenciana, Aragó, La Rioja i Baleares.