Alba Braza

Comissària de Mostra Art Públic I Universitat Pública

Sergi Almiñana

President I Associació de promotors musicals Comunitat Valenciana.

Xavi Calvo

Director General I València Capital Mundial del Disseny 2022