Llicenciada en Història de l’Art i Màster en Gestió Cultural. Va fer treballs d’assessorament i assistència tècnica en Cooperació Internacional i en Museus Estatals en el Ministeri de Cultura, i va posar en marxa programes de formació per a professionals de museus, arxius i biblioteques. Dirigeix activitats de formació (màster La Fàbrica i màster PHotoEspaña), trobada (Pública, Campus La Fàbrica) i anàlisi (Observatorio de la Cultura).