Elabora des de 2009 una sèrie de rànquings i indicadors fixos relatius a l’activitat cultural de les diferents comunitats autònomes i ciutats, a les institucions i esdeveniments culturals més destacats de l’any o a l’evolució anual dels pressupostos de les organitzacions del sector. L’objectiu principal és donar visibilitat i reconeixement a una oferta cultural molt àmplia, diversa i de gran qualitat al llarg de tota la geografia espanyola i en constant renovació, fins i tot en els moments de major adversitat. Per a dur a terme aquesta consulta, s’envia un qüestionari a un panell d’experts format per més de mil professionals de primer nivell de la nostra cultura.