Un projecte que busca promoure el talent de joves estudiants, o acabades de graduar en cinema, oferint tutories personalitzades amb expertes del sector amb la finalitat d’orientar, aconsellar i potenciar la viabilitat dels seus projectes. Les convocatòries anuals realitzen un acompanyament als projectes seleccionats a través de l’Aula de Cinema. Les directores destaquen l’interés que reflecteixen la situació que les joves estan vivint, amb projectes intimistes i amb una forta càrrega psicològica de les històries. Un projecte que afavoreix el futur professional dels professionals vinculats al cinema, així com de la lectura cinematogràfica dels continguts de les creadores valencianes.