Això qui ho finança? Noves aliances

El finançament de la cultura sempre és protagonista per als responsables de projectes culturals. Un tema recurrent en programes com aquests, dedicats a posar en comú idees i noves necessitats entre professionals. La pregunta clau…

Per a qui programem cultura?
Nous públics

Habitualment, els qui gestionem projectes culturals, ho fem pensant en l’assistència d’un públic que creiem afí a la nostra programació. No obstant això, ocasionalment, ens trobem amb l’afluència de nous perfils…