Com hem canviat?

Les societats del segle XXI estem percebent continus canvis, una sacsejada enorme que desperta reaccions contradictòries. . Convivim diferents generacions Convivim diferents generacions …